Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

Studium Policealne - BEZPŁATNA NAUKA - GWARANCJA BEZPŁATNOŚCI!

NOWOŚĆ! KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Z dniem 1 września 2012 roku MEN wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Kurs kończy się zaliczeniem w formie zadania praktycznego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.

 

Proponujemy:


Technik Usług Fryzjerskich i dwie kwalifikacje: K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz K2. Projektowanie fryzur
Perspektywy zatrudnienia: salony fryzjerskie w kraju i za granicą, teatr, hotele, pracownie peruk, tres i tupetów. Możliwość prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego lub studia stylizacji fryzur.

 

Technik Administracji i jedną kwalifikację: K1. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Perspektywy zatrudnienia: firmy, instytucje, urzędy. Administracja samorządowa, urzedy powiatowe, gminne, marszałkowskie, urzędy skarbowe, banki, firmy ubezpieczeniowe.

 

Technik Rachunkowości i dwie kwalifikacje: K1. Prowadzenie rachunkowości oraz K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Perspektywy zatrudnienia: banki, biura rachunkowe, biura podatkowe, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa.

 

Technik Obsługi Turystycznej i dwie kwalifikacje: K1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz K2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Perspektywy zatrudnienia: hotele, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki informacji turystycznej, biura podróży, własna agencja turystyczna.

 

Technik Ekonomista i dwie kwalifikacje: K1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz K2. Prowadzenie rachunkowości
Perspektywy zatrudnienia: banki, biura podatkowe, spółki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje samorządowe, rządowe i pozarządowe.

 

Technik Usług Kosmetycznych i dwie kwalifikacje: K1. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz K2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
Perspektywy zatrudnienia: ośrodki SPA, salony i gabinety kosmetyczne, studia stylizacji. Możliwość prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego.

Zajęcia odbywają sie w systemie zaocznym (sobota-niedziela) w godzinach 8:00-16:00. Harmonogram zjazdów ustalany jest na cały semestr z góry. Decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą przystąpienia do egzaminów jest oddanie dwóch prac kontrolnych z każdego przedmiotu. Egzaminy semestralne są bezpłatne. Istnieje możliwość przeniesienia się w trakcie trwania semestru. 

 

- Początek zajęć: luty, wrzesień
- O przyjęciu decyduje koleność zgłoszeń
- Zajęcia w systemie  zaocznym
- Istnieje możliwość podjęcia nauki w systemie dziennym (od września)
- Egzaminy bezpłatne u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot
- Legitymacja szkolna
- Pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu
- Możliwość ukończenia dodatkowych kursów.

 

Odkryjemy przed Tobą tajniki z zakresu:
- kosmetyki pielęgnacyjnej;
- stylizacji i wizażu;
- artystycznego zdobienia paznokci;
- technik makijażu;
- stylizacji fryzury;
- masażu kosmetycznego;

 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- 3 fotografie;
- ksero dowodu osobistego;

 


TECHNIK ADMINISTRACJI


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


TECHNIK EKONOMISTA (kurs kwalifikacyjny)


TECHNIK INFORMATYK


TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (kurs kwalifikacyjny)


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (kurs kwalifikacyjny)


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


TECHNIK BIBLIOTEKARZ


TECHNIK BHP


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY


TECHNIK FRYZJERSTWA (kurs kwalifikacyjny)


FOTOTECHNIK


SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ