Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

Liceum Ogólnokształcące - Dzienne

NABÓR NA ROK
2019/20 ROZPOCZĘTY


Zapraszamy!

 

 

MISJA SZKOŁY 

„Wychowanie młodzieży świadomej dokonywanych wyborów i gotowej do autokreacji na drodze do sukcesu ”

Liceum Ogólnokształcące

LICEUM DZIENNE DLA MŁODZIEŻY po gimnazjum BEZPŁATNE*


*Oferta dla nowo zapisanych osób, więcej informacji pod tel. (89) 535 33 66

 


Przyjdź, a my Ciebie sprawiedliwie ocenimy!!! ;)

Może nie musisz powtarzać klasy...

 


Zajęcia odbywają się w systemie dziennym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:55
Do wyboru dwa rozszerzenia:

Język polski i  Wiedza o Społeczeństwie

Język polski i Biologia  

Profil Ogólny (Kl. I)

Istnieje również możliwość przeniesienia sie w trakcie trwania roku szkolnego.
Opłata wpisowa 0 zł. Czesne 0 zł miesięcznie - przy zachowaniu 75% frekwencji.

Gwarantujemy:
- przyjazną atmosferę;
- naukę w nielicznych klasach;
- naukę dwóch języków obcych;
- indywidualne podejście do ucznia;
- legitymację szkolną;
- konsultacje;
- możliwość ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń;
- możliwość wykupienia obiadów;
- zaświadczenia do ZUS, MOPS

 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia gimnazjum;
- wyniki testów gimnazjalnych;
- 4 zdjęcia;


Dnia 03.04.2013 w naszej szkole odbyła się Debata Oksfordzka , którą zorganizowali uczniowie LO 'Oskar'
Link poniżej:

 

http://www.youtube.com/watch?v=MWrbOM9ii4A&feature=youtu.be

 

 

 

ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH. BEZPŁATNE

 

 

Gwarantujemy:
- bezpłatną naukę;
- nabór dwa razy w roku: luty, wrzesień;
- możliwość kontunuacji nauki po gimnazjum, szkole podstawowej;
- egzaminy semestralne bezpłatne u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot;
- legitymację szkolną;
- pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
- przyjazną atmosferę.

 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- 4 fotografie;
- ksero dowodu osobistego
 

 

 

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Strona CKE: 
link

Informacje o egzaminie maturalnym (nowym od 2015r)
 : link

Arkusze z lat 2005-20014: link