Centrum Edukacji Oskar - Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Dla Młodzieży i Dorosłych

« »

Gimnazjum 'OSKAR' w Olsztynie

Ranking Gimnazjów według wyników egzaminu gimnazjalnego plasuje Gimnazjum 'OSKAR' na 5 pozycji.
Biorąc jednak pod uwagę wyniki egzaminu z matematyki jesteśmy na 2 pozycji a z języka angielskiego na 3 pozycji - wyniki z 2012r.

 


Gimnazjum 'OSKAR' w Olsztynie było  kontynuacją nauki po szkole podstawowej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Nauka odbywa się w systemie dziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

 Można się  przenieść  w trakcie trwania roku szkolnego.

 

 

Od września 2018  zapraszamy do V, VI,VII, VIII klasy Szkoły Podstawowej 'OSKAR'

       NAUKA  BEZPŁATNA

   Przyjmujemy uczniów w trakcie roku szkolnego

 


Istnieje możliwość wykupienia obiadów.

 

Gwarantujemy:
- wysoki poziom nauczania w małych grupach;
- zajęcia z informatyki;
- przyjazną atmosferę;
- naukę dwóch języków obcych;
- opiekę pedagoga i logopedy;
- naukę gry na instrumentach muzycznych;
- wycieczki szkolne;
- kółka zainteresowań
- legitymację szkolna;
- indywidualne konsultacje.

 

 Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
- wyniki testu szóstoklasisty;
- 3 zdjęcia;
- ksero dowodu osobistego rodzica;

 

GIMNAZJALISTO!!! ZAPRASZAMY CIĘ RÓWNIEŻ NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Kurs obejmuje 80 godzin. Na część matematyczno-przyrodniczą (obejmujacą przedmioty matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia) poświęcono 48 godzin, na część humanistyczną (obejmującą język polski, historię i WOS) 32 godziny.


Cenne Linki:

Strona CKE: Link

O egzaminie gimnazjalnym: Link

Podstawa Programowa egzaminu: Link

Przykładowe arkusze: Link 

Procedury: Link